Det støjende samfund – på besøg i ytringsfrihedens
kampzoneDSC_5883

Kampene om ytringsfrihedens grænser handler ikke kun om ytringsfrihedens hegnspæle, men om selve samfundets værdigrundlag. Det er denne kampzone, bogen tager på rejse i.

“Jeppe Villadsens bog rummer adskillige aspekter af ytringsfrihedsbegrebet, og for mange til at en klumme som denne på nogen måde yder den skarpsindige tekst retfærdighed.”
– Georg Metz i Dagbladet Information

 

“… uundværlig. Den er tilgængelig for et bredt publikum og behandler en problemstilling, som i fremtiden hyppigt vil blive aktualiseret.” (…) ”Bogen indeholder en oparbejdning af en omfattende juridisk, sociologisk og filosofisk litteratur, som giver nye indsigter i ytringsfrihedens legitime grænser.”
– Signe Kjær Jørgensen i Tidsskriftet Politica

 

”Danner et stærkt bagtæppe for diskussioner af ytringsfriheden…” “Bogens styrker er dens bredde – og henover de knap 200 sider bliver flere fagområder knyttet sammen (jura, politik, journalistik mv.), der bliver trukket spor mellem fortid og nutid, og så bliver der hevet citater ind fra bøger, film og andre fiktive universer for at give pointerne perspektiv.”
– Peter Bro i Tidsskriftet Politik

 

”En af tidens allervigtigste debatbøger.”
– Georg Metz på Bogmessen 2007

 

“En bog, der grundigt, tværfagligt: juridisk, sociologisk, filosofisk og journalistisk, og med stor indsigt undersøger sammenhængen mellem ytringsfrihedens grænser og forandringerne i samfundets værdigrundlag.”
– Paul Hegedahl i dknyt.dk